Belangrijke belastinghervorming voor ondernemingen

Op 26 juli 2017 werd door onze federale regering het zogenaamde ‘zomerakkoord’ bereikt. Dit akkoord zorgt onder andere voor een belastingshervorming die in 2018 van start zal gaan.

Wat betekent dit akkoord nu voor uw vennootschap?

Ten  eerste zal de vennootschapsbelasting vanaf 2018...

Vanaf 1 april 2017 kan u als onderneming enkel nog...

Sinds 1 april 2017 is RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit, van start gegaan. Via dit register wordt het faillissementsdossier digitaal opgeslagen. Zo zal de communicatie tussen de verschillende actoren van het faillissement versnellen en vergemakkelijken.

De werking van het registe...

Verschoonbaarheid na faillissement

Zoals gekend was ook 2012 jammer genoeg een recordjaar voor faillissementen. Daarbij komt dikwijls het begrip ‘verschoonbaarheid’ ter sprake. Wat houdt dit nu precies in? Tijdens het faillissement kunnen schuldeisers zich enkel richten tegen de curator bij wie ze aangifte van schuldvordering moet...

Wettelijk samenwonen

Koppels die samenwonen kunnen dit officieel maken door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daardoor spreekt men van een wettelijke samenleving. Men kan ter gelegenheid hiervan een regeling treffen over de financiële gevolgen. Dit is echter niet noodzakelijk. Ze...

Gesplitste aankoop buitenverblijf

Het gebeurt wel eens dat gezinnen hun vakantieverblijf aan zee gesplitst kopen. Dit betekent dat de ouders zelf enkel het vruchtgebruik kopen of het recht om het verblijf te gebruiken gedurende een bepaalde periode. De kinderen kopen dan de zogenaamde blote gebouw of het gebouw zelf zonder het re...

Autobus voorrang

In het verkeer moet elk voertuig dat zijn parkeerplaats verlaat voorrang verlenen. Het verlaten van een parkeerplaats is immers een manoeuvre. Hierop geldt een uitzondering: een bus die in de bebouwde kom haar halte verlaat heeft integendeel zelf voorrang. Hoever strekt zich nu deze voorrang? Voo...